Het Provinciale Ongevallen GIS

Het verzamelen en beheren van gegevens over verkeersongevallen is geen eenvoudige zaak. Er zijn problemen met registratie, plaatsbepaling en het ter beschikking stellen van ongevalgegevens.

Om een en ander te verhelpen heeft de Vlaamse overheid in 1999 aan de Provincies de opdracht toevertrouwd om een Geografisch Informatie Systeem (GIS) voor verkeersongevallen op te maken. Het Provinciale Ongevallen GIS corrigeert de ongevallendatabanken van het Nationale Instituut voor de Statistiek en koppelt de databanken aan digitale kaarten. Dit laat toe om de data beter te analyseren en kaarten te maken van gevaarlijke punten op ons wegennet. Dankzij het Provinciale Ongevallen GIS gebruiken alle overheden vandaag dezelfde definiëring van het begrip "gevaarlijk punt" of "zwart punt".

Een gevaarlijk punt wordt als volgt gedefinieerd: over een periode van 3 jaar worden alle ongevallen in een straal van 50m samengenomen en wordt de prioriteitswaarde berekend. Indien de prioriteitswaarde 15 of meer bedraagt en er minstens 3 ongevallen zijn gebeurd op die plaats tijdens die 3 jaar, wordt deze locatie als een gevaarlijk punt aanzien.

De prioriteitswaarde wordt berekend met deze formule: (aantal doden x 5) + (aantal zwaargewonden x 3) + aantal lichtgewonden.

De Vlaamse overheid en de Provincie sturen hun investeringsbeleid op de wegen onder hun beheer via het Ongevallen GIS.

Eenvoudig gesteld: de gevaarlijkste punten krijgen prioriteit voor herinrichting, wat een strikt objectief criterium is.

Vanaf de data van 2002 worden ook de ongevallen op gemeentewegen verwerkt. Voordien werden enkel de ongevallen op genummerde wegen verwerkt, dit om technische redenen.


De geoloketten van GIS West maken gebruik van ArcGIS Server 10.5 en Geocortex Essentials 4 for Silverlight als ondersteunende technologie. De Gis West Silverlight geoloketten kunnen opgestart worden met Internt Explorer 11 en Mozilla Firefox ESR, deze browsers ondersteunen nog de Microsoft Silverlight plug-in versie 5. Wanneer dit nog niet uitgevoerd is stelt de browser meestal zelf voor om deze plug-in te installeren. Wanneer dit niet het geval kan u deze plug-in gratis downloaden van de Microsoft-site. U kunt de werking van de Microsoft Silverlight plug-in op deze pagina testen.

De Gis West Silverlight geoloketten zijn getest met volgende browsers:

-    Internet Explorer 11
-    Mozilla Firefox ESR (download)

Google Chrome en Mozilla Firefox worden niet meer ondersteund vanwege het weg vallen van de Microsoft Silverlight ondersteuning.

Momenteel is het "HTML5"- Gis West geoloket die kan opgestart worden met alle gekende browsers in ontwikkeling en test. U kunt via volgende link eens een kijkje nemen en de verschillende functionaliteiten doornemen: Gis West "HTML5"-geoloket

Tips!

Je hebt Silverlight geïnstalleerd en toch krijg je bij het opstarten van het geoloket een wit scherm krijgt in plaats van de verwachte kaart? Wellicht wil dit zeggen dat de Microsoft Silverlight plug-in geblokkeerd wordt door een instelling van de beveiligingssoftware op uw pc. Dit kan opgelost worden door uw beveiligingsinstellingen aan te passen of door het geoloket via "https" te benaderen, bv. Gis West Basics Internet.

De Silverlight plug-in is enkel beschikbaar voor Windows of Mac. Gebruikers van Linux kunnen Moonlight van Mono of Pipelight gebruiken om onze loketten te raadplegen.

 

 

  • Digitale geografische gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten.
  • De kaarten hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.
  • U hebt het recht de kaarten te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor reproductie is altijd voorafgaande toestemming vereist.
  • Verdere informatie over de inhoud van het geoloket kunt u hier vinden of u kan deze bekomen via e-mail: gis@west-vlaanderen.be.