De Vlaamse Regering heeft op 20 februari 2009 het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI-decreet), dat op 11 februari 2009 was aangenomen door het Vlaams Parlement, bekrachtigd en afgekondigd.

Het GDI-decreet vervangt sinds 2009 het decreet op het Geografisch Informatiesysteem (GIS-decreet). De Vlaamse Regering realiseert met het GDI-decreet ook de omzetting van de Europese INSPIRE-richtlijn. Deze richtlijn voorziet in de uitbouw van een grensoverschrijdende Europese geografische data-infrastructuur.

Het GDI-decreet is opgebouwd rond het concept “authentieke geografische gegevens”. Dit zijn gegevens waarvan de Vlaamse Regering de actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid heeft gecertificeerd. Twee andere cruciale concepten van het nieuwe decreet zijn het “decentraal beheer” en de “meervoudige” toegang. Dit betekent dat geografische gegevens beheerd worden op het bestuurlijke niveau waar dat het meest efficiënt kan, maar dat de gegevens vervolgens wel maximaal worden gedeeld via een netwerkmodel. Dit moet leiden tot een grotere efficiëntie bij de werking van de overheid en de contacten met de burger.

Binnen de Europese Unie dienen niet enkel basisdata ter beschikking gesteld te worden, maar is het ook nodig om diensten voor het verkennen, raadplegen, downloaden en verwerken van de geografische data te ontwikkelen. Dit vereist coördinatie tussen de gebruikers en leveranciers van milieugerelateerde geo-informatie, zodat informatie uit verschillende lidstaten en sectoren kan gecombineerd worden. Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van de operationele uitbouw van de Vlaamse Geografische Data-Infrastructuur.

Door het nieuwe decreet, is het samenwerkings-verband GIS-Vlaanderen overgegaan in het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen met een verruiming tot onder andere Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, lokale politie, OCMW’s en onderwijsinstellingen. Zij krijgen evenals de huidige GIS-Vlaanderen-deelnemers kosteloze toegang tot de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. Met dit vooruitstrevend toegangsbeleid blijft Vlaanderen pionieren binnen de Europese Unie.

De volledige tekst van het decreet kan u hier vinden.

 

> Contactgegevens:

Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Stafdienst van de Vlaamse Regering
Geografische Informatie

Boudewijnlaan 30 bus 20
1000 Brussel

E tom.callens@dar.vlaanderen.be
T 02/553 00 88 (83)
F 02/553 59 59

 

> meer informatie: 

  www.agiv.be
   
   http://www.vvsg.be/Omgeving/GIS/GDIVlaanderen/Pages/GDI.aspx